გადაცემები

საკმევლის არომატი კურნავს სულიერ ტკივილს. ანიჭებს ადამიანს სიმშვიდისა და დაცულობის შეგრძნებას. რა და ...
სრულად
რით განსხვავდება ქურდობა, ძარცვა და ყაჩაღობა ერთმანეთისგან და როგორ ისჯება თითოეული მათგანი?
სრულად
კიბერდანაშაული 21-ე საუკუნის დანაშაულია. მსგავსი ქმედება მოზარდებში განსაკუთრებითაა გავრცელებული დ ...
სრულად
იქამდე, ვიდრე ადამიანი სრულწლოვანად ჩაითვლება, მას გარკვეული უფლებები შეზღუდული აქვს. ქმედუნარია ...
სრულად
ყოველი წლის 17 დეკემბერს ქრისტიანული სამყარო ბარბარობას აღნიშნავს. წმინდა მამები ყურადღებას ამახვილე ...
სრულად
რატომ აშენებდნენ პირამიდებს? მხოლოდ იმისთვის არა, რომ ფარაონებისთვის განსასვენებელი ყოფილიყო. მკვლევ ...
სრულად