საერთაშორისო კონკურსები

დაფინანსება ავსტრიაში სასწავლებლად

1 დეკემბერი, 2015

ავსტრიის მეცინერების, კვლევისა და ეკონომიკის სამინისტრო (BMWFW) და the EU იწვევს ყველა ქვეყნის კურსდაუმთავრებელ, კურსდამთავრებულ და PhD-ს ავსტრიაში შემდეგ ფაკულტეტებზე დაფინანსების მოსაპოვებლად :

1)საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები
2)ტექნიკური მეცნიერებები
3)მედიცინა
4)სოფლის მეურენობის მეცნიერებები
5)საზოგადოებრივი მეცნიერებები
6)ჰუმანიტარული მეცნიერებები
7)ხელოვნება

აპლიკაციის მიღების ბოლო ვადა : 2016 წლის 1 მარტი.

სტიპენდია : 940 ევრო თვეში. საცხოვრებელი ადგილი და მგზავრობის ხარჯების ანაზღაურება.

ასაკობრივი ზღვარი : სამედიცინოს სტუდენტების ასაკი არ უნდა აღემატებოდეს 40 წელს, ხოლო დანარჩენი სტუდენტების ასაკი, 35 წელს.

დეტალური ინფორმაციისა და აპლიკაციის შესავსებად მიმართეთ : ( - ბმული - )