საერთაშორისო კონკურსები

დაფინანსება პრაღის ანგლო-ამერიკულ უნივერსიტეტში

31 დეკემბერი, 2015

პრაღაში არსებული ანგლო-ამერიკული უნივერსიტეტი კურსდამთავრებულ და კურსდაუმთავრებელ სტუდენტებს სთავაზობს დაფინანსებებს. 

 ანგლო-ამერიკული უნივერსიტეტი (AAU) დაარსდა 1990 წელს და ის პრაღაში ერთ-ერთი უმაღლესი დონის საგანმანათლებლო ცენტრია. 

ანგლო-ამერიკული უნივერსიტეტი (AAU) სტუდენტებს ფაკულტეტების ფართო არჩევანს სთავაზობს:  

 

 

 

ბიზნეს ადმინისტრირების სკოლა: 

1. B.A  ბიზნეს ადმინისტრირებაში 
2. B.A  ბიზნესის ადმინისტრირებაში - სტრატეგიული მარკეტინგის ანალიზი  
3. 
B.A  ბიზნესის ადმინისტრირებაში - მარკეტინგი და კომუნიკაციები 
4. 
M.A ბიზნესში და სამართალში საერთაშორისო განხრით 
5. 
MBA 

საერთაშორისო ურთიერთობების სკოლა: 

1. B.A. საერთაშორისო ურთიერთობებში 
2. 
B.A. ებრაულ სწავლებაში: ისტორია და კულტურა 
3.
B.A. საერთაშორისო ურთიერთობები და დიმპლომატია 

 

ჰუმანიტარული და სოციალური მეცინერებების სკოლა: 

1. B.A. პოლიტიკაში და სოციოლოგიაში 
2. 
B.A.  ჰუმანიტარულ, სოციოლოგიურ და კულტურულ სფეროში 
3. 
B.A.  ვიზუალურ ხელოვნებაში 
4. 
M.A. ჰუმანიტარულ დარგში 

ჟურნალისტიკის სკოლა: 

1. B.A. ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცი 

სამართლის სკოლა: 

  • LLB 

  • LLM 

 

დაფინანსება დამოკიდებულია თქვენს GPA-ზე 

  • 3.9+ დან 4.0 100% 

  • 3.8+ დან 3.9 70% 

  • 3.7+დან  3.8 50% 

  • 3.6+ დან  3.7 30% 

  • 3.5 + დან 3.6 10% 

დაინტერესების შემთხვევაში ეწვიეთ ბმულს:  - ბმული -