გადაცემები

რა გავლენას ახდენს მჟავური წვიმები დედამიწაზე?

4 მარტი, 2018

მჟავა წვიმები ეკოლოგიის ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემაა. რას იწვევს მათი ნიადაგში მოხვედრა და რა გავლენა აქვთ მჟავურ წვიმებს დედამიწაზე?