გადაცემები

სიცოცხლის ხანგრძლივობა ადრე და ახლა

6 მარტი, 2018
სიცოცხლის ხანგრძლივობა ქვეყნების უმრავლესობაში საკმაოდ გაზრდილია წინა წლებთან შედარებით. საშუალო გამოთვლების მიხედვით დღესდღეობით ადამიანი 10 წლით უფრო მეტხანს ცხოვრობს.