გადაცემები

ჩინეთში შობადობა მცირდება

8 მარტი, 2018
ჩინეთში, მას შემდეგ რაც ერთი შვილის ყოლის პოლიტიკა გაუქმდა და ოჯახებს ორი შვილის ყოლის უფლება მიეცათ, შობადობა კიდევ უფრო შემცირდა.