გადაცემები

თამბაქოს ეპიდემია საქართველოში

12 მარტი, 2018

ოფიციალური მონაცემებით, საქართველოს მოსახლეობის 33% აქტიური მწეველია, 39% კი - პასიური. საქართველო თამბაქოს ეპიდემიის მხრივ მსოფლიოში მეთორმეტე, ხოლო ევროპაში მეორე ადგილზეა.