გადაცემები

როგორ ხდება ადამიანი სტიმულატორებზე დამოკიდებული?

27 მარტი, 2018
სტიმულატორები (ექსტაზი,ნიკოტინი კოფეინი და ასე შემდეგ) ზიანს გვაყენებენ და მათზე დამოკიდებულს გვხდიან ფიზიკურად ან ფსიქოლოგიურად.