გადაცემები

რა არის მედიატორები რა ფუნქცია აქვთ მათ?

29 მარტი, 2018

მედიატორები ნერვულ სისტემაზე მოქმედებენ და ტვინის მუშაობაში გადამწყვეტი როლი ეკისრებათ. გაიგეთ მეტი მათი ფუნქციის შესახებ.